قانون ارتعاش

قانون ارتعاش
سلام دوست من . فوق العاده هست که تو اومدی و داری به آموزش های پیشرفته آرسینو وارد میشی . مبحث شاید یکم پیچیده باشه و من به همه شما پیشنهاد می کنم که اگر از قانون جذب اطلاعات کافی رو ندارید حتما مقاله ۹ روش درخواست از کائنات برای جذب صددرصد در قانون جذب را بخوانید . این نشونه خوبیه که همه با با یک هدف مشترک آفرینش و ایجاد زندگی جدیدمان در حال خواندن این مقاله هستیم . موجودات متافیزیکی هم ارتعاش با کائنات آفرینش و ایجاد زندگی دلخواه ، آیا میدونید شما چیزی ارزشمند تر از قالب...