قانون ارتعاش

سلام دوست من . فوق العاده هست که تو اومدی و داری به آموزش های پیشرفته آرسینو وارد میشی . مبحث شاید یکم پیچیده باشه و من به همه شما پیشنهاد می کنم که اگر از قانون جذب اطلاعات کافی رو ندارید حتما مقاله ۹ روش درخواست از کائنات برای جذب صددرصد در قانون جذب را بخوانید . این نشونه خوبیه که همه با با یک هدف مشترک آفرینش و ایجاد زندگی جدیدمان در حال خواندن این مقاله هستیم .

موجودات متافیزیکی هم ارتعاش با کائنات

آفرینش و ایجاد زندگی دلخواه ، آیا میدونید شما چیزی ارزشمند تر از قالب فیزیکی خودتان هستید ؟ مهم تر از همه این موضوع هست که بخش غیرفیزیکی شما نیز شما را به خواندن این مقاله دعوت کرده ! ارتعاشات و نوسانات درونی خود را با ارتعاشات ما موجودات متافیزیکی یکی ساخته . پس همین نشان می دهد که یک پل واسطه یک پارچه و بی نقصی بین دنیای فیزیک و متا فیزیک وجود دارد !

صرف نظر از جنس و نژادی که دارید این پل واسط فی مابین بخش فیزیک وجود شما و متافیزیک کائنات وجود دارد . چرا که همیشه در اجتماع و جنس های مختلف احساس می کنند که باید سهمی کمتر از بقیه در هرچیزی داشته باشند و حال آنکه درمورد ارتباط بین بخش فیزیک و متافزیک هستی همه با هم برابرند .

به خاطر همین از شما می خواهم که در ابتدای مقاله بپذیرید که شما موجودی متافیزیکی هستید که در یک جسم فیزیکی تجسم شده اید و از شما می خواهم که به یاد بیاورید این نکته کلیدی را که شما به طور ابدی و دائمی در هرلحظه از زمان در نوسان و ارتعاش با کائنات هستید .

قانون ارتعاش

صرف نظر از پوست و گوشت و استخوانی که بر چهره و بدن خود می بینید ، شما در حقیقت ارتعاشات و نوساناتی هستید که ریشه در دنیای متافیزیک کائنات دارد وقتی قبول کردید که خود واقعی شما ماهیت ارتعاشی دارد آن وقت می توانید ادامه صحبت های مرا بفهمید .

وقتی به شما میگویم می توانید ارتعاش کائنات را با ارتعاش درونی خودتان هم نوسان سازید منظورمان چیست و وقتی می گوئیم ارتعاش درونی شما رابطه مستقیم با الگوهای فکری و ذهنی شما دارد به چه چیزی اشاره می کنیم ! اینکه اصرار داشته باشید یک جسم فیزیکی بیش نیستید که در این دنیای مادی فقط مشغول مشاهده هستید .

قانون جذب پیشرفته چیست ؟

و من به شما به صورت ساده اینطور بیان میکنم که همه شما در زندگی خود هم نوسان و هم ارتعاش با چیزی هستید که در هرلحظه زندگیتان آن ها را اطرافتان می بینید . اگر فقر می بینید پس یعنی هم ارتعاش با فقر هستید و اگر ثروت می بینید هم ارتعاش با ثروت !

چیزی که الان از طریق گوش می شنوید و میفهمید تفسیر ارتعاشی یک نوسان است . همینطور چیزی که میبینید هم جز ارتعاش و نوسان امواج نورانی نیست . حواس چشایی ، بویایی و لامسه شما هم چیزی جز تفسیر ارتعاشات و نوسان ها نیستند .

قانون جذب و زندگی پس از مرگ

حتی کالبد جسمی شما هم یک تفسیر ارتعاشی و نوسانی دارد . البته قبول داریم که شما مثل امواج نامرئی نیستید و یک جسم با ثبات و ماندگار دارید که نسل به نسل از گذشته ها با کلی خاطره و قاعده و سنت و تاریخچه شخصی روی یک سکوی ثابت و ایستا به نام کالبد متولد شده و پیر می شوید .

قانون ارتعاش

شما اسم این سکو را عمر و حیات خود در سیاره زمین می نامید و شما به کمک همان کلمات و واژه هایی که نسل به نسل و به طور پیوسته منتقل شده اند در حال دریافت اطلاعات و آموخته های جدیدی درمورد قانون جذب هستید و این خیلی خوب است .  اما می خواهم بی اعتنا به این بدن فیزیکی به ظاهر ثابت و کلمات و واژه های به ظاهر بدون تغییر به این نکته ظریف اشاره کنم که شما به این دنیا نیامده اید که تاریخ بسازید و بخشی از تاریخ را کامل کنید و بعد به تاریخ بپیوندید .

شما اینجا آمده اید تا از روی سکوی ثابت کالبد خود بالا بپرید وبه جای دیدن همین که هست به تماشای چیزی که دوست دارید بپردازید . و این برای ما خیلی مهم است چرا که همه ما در اعماق وجودمان می دانیم که موجوداتی هستیم که ریشه در جهان ابدی داریم .

قانون جذب خواسته

ما در این مقاله به شما نمی خواهیم بگوییم که اگر می خواهید تشعشع کائنات بر شما بتابد به این شکل عمل کنید و اگر اینجوری عمل نکنید به روشنایی و سعادت نمیرسید ! چرا که همین زندگی الانی که دارید شما را در طول حیات با تفاوت ها و تنوع ها و کم و زیادهایی روبرو میسازد . که شما بی اختیار به طور خود به خود آرزو و درخواست چیزی را در دل و ذهن خود می گردانید .

به محض اینکه در اعماق وجود شما یک طلب یا آرزو شکل می گیرید و شما چیزی را به دیگری ترجیح می دهید . همان منبع انرژی که شما از آن آمده اید و همان منبع انرژی که در واقع خودتان از آن ساخته شده اید . یک موشک از خواسته و آرزوهای شما را به سمت کائنات میفرستد و این کار را فقط به کمک ارتعاشات و نوسانات انجام می دهد .

مگر غیر از این است که هرچیزی که در این جهان و در روی این سیاره میبینیم اول ارتعاشی بیش نبوده است ؟ هرچیزی که در این دنیا میبینیم ابتدا فکر و اندیشه ای بوده اند که ارتعاشی ساخته اند و توسط کائنات این ارتعاش تحقق یافته و واقعی شده ( ظاهر شده ) .

به همین ترتیب تمام یزهای دیگر هم در آینده به همین شکل محقق می شوند . یعنی هرچیزی که در آینده برای ما و نسل آینده ظاهر می شود چیزی نیست جز ارتعاشات افکاری که در همین الان شکل می گیرند و با کائنات هم ارتعاش می شوند .

ما میخواهیم اینجا بگوییم که هرچقدر بخش غیرمادی و غیرفیزیکی عالم وسیع هست و هر اندازه دنیا بزرگ است و هر اندازه زمینی که روی آن قرار داریم عظیم و بزرگ است ، اما این سیاره و هرچه درون آن است توسط افکار انسان هایی مثل ما محقق شده اند که برای بهبود این وضع خود روی این کره و همینطور بهبود این سیاره فکر خود را به کار انداخته اند .

هر خواسته ای که در درون شما شکل میگیرد ، به صورت سوخت و منبعی برای پرتاب موشک خواسته های شما به سمت کائنات عمل می کند و به شکلی باعث بیشتر شدن آن خواسته در زندگیتان می شود .

به همین خاطر شما چه آگاه باشید و چه نادانسته عمل کنید اما افکار و خواسته های درونی شما دلیل ایجاد ادامه زندگیتان در آینده هست پس با تغییر تفکر و خواسته ها می توان آینده و سرنوشت را تغییر داد ! جهان منبسط می شود تا برای جادادن افکار واقعی شده شما جا باز کند .

اگر از این مبحث خوشتان آمد می توانید فیلم ده دقیقه زیر را درمورد قانون جذب از استرهیکس بشنوید .

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]