چطور تمرینات شکرگزاری را برای رسیدن به رابطه ای شگفت انگیز انجام دهیم

نحوه صحیح شکرگزاری

روز دوم شکرگزاری ؛

شما ابتدا هر روز صبح باید تمریناتی ک در مقاله شماره یک روز اول  است را انجام دهید تا برای شما عادت شود هرچیزی که باعث شود شما به یاد شکرگزاری بیفتید به شما کمک میکند تا با شکرگزاری زندگی خود را تغییر دهید .

 

در فیلم راز ” لی بروور ” با یک سنگ که از ان برای شکرگزاری استفاده میکرد پسرش که درحال مرگ بود را نجات داد و بطور شگفت انگیزی سلامتی اش را بدست اورد . شما نیز میتوانید از یک سنگ کوچک که در دستتان جا شود را به عنوان سنگ شکرگزاری انتخاب کنید این سنگ به اندازه ای باشد که به راحتی در دستتان جا شود و  احساس خوبی به شما انتقال دهد .

شما میتوانید این سنگ را کنار رختخواب خود قرار دهید تا هرشب که به رختخواب رفتید این سنگ را در دستتان بگیرید و اتفاقات خوب روزی که گذشت را به یاد بیاورید و بابت هر اتفاق خوبش تشکر کنید و بارها ب ان اتفاقات خوب فکر کنید و کلمه متشکرم را تکرار کنید و بعد روز خود را تمام کنید  شما با تمرینات ساده بعد از گذشت چند مدت اتفاقاتی عجیب در زندگیتان خواهید دید . وقتی به دنبال این هستید که بهترین اتفاقات  روز را با خود تکرار کنید و بابت انها تشکر و قدردانی کنید به دنبال مسائل خوب هستید و دارید به چیزهای خوب فکر میکنید که بابت انها قدردانی و شکرگزاری کنید .

و با این تمرینات شما هر روز را با شکرگزاری شروع و شبها با شکرگزاری به پایان میرسانید و با این دو تمرین فوق قوی در چند مدت زندگیتان بطور شگفت انگیزی تغییر خواهد کرد . شکرگزاری هم مانند قانون جذب و کائنات ارتعاشاتی که میگیرد همان را به شما برمیگرداند یعنی شما هرچیزی را که بخاطرش شکرگزار باشید به سمت خود جذب میکنید مانند یک اهن ربا  و با این تمرینات شما هرانچه که بخواهید را میتوانید به طرف خود جذب کنید .

پیدا کردن همسر با شکرگزاری

تمرینات شماره دو

1 تمیرینات شماره یک که در مقاله  چند تمرین شکرگزاری برای رسیدن به نعمت های بیشترو هرانچه که میخواهید گفته شد را تکرار کنید .

یک لیست کوچک از 10 موهبتی که دارید بنویسید .

توضیح دهید که چرا بخاطرش شکرگزار هستید .

و لیست را با صدای بلند برای خود بخوانید و درپایان هرمورد کلمه متشکرم را بارها تکرار کنید .

2 یک سنگ را پیدا کنید و به عنوان سنگ شکرگزاری کنار رختخواب خود قرار دهید .

3 قبل از رفتن به رختخواب سنگ را در دستتان بکیرید و به روزی که بر شما گدشت فکر کنید و یک اتفاق خوب را در نظر بگیرید .

4 بابت ان روز و اتفاق خوبی که برای شما افتاد قدر دانی و تشکر کنید .

5 هرشب و در طول 26 روز بعدی هم از سنگ شگفت انگیز و تمیرینات ان استفاده کنید .

6 تمرینات فردا را بخوانید و با خود مرور کنید .

 

الهی شکرگزاری

خلق رابطه عاشقانه با شکرگزاری

روز سوم  ؛

اگر شما تنها فردی باشید که در کره زمین زندگی میکنید هیچ انگیزه ای برای هیچ کاری ندارید برای شما فرقی نمیکندبه کجا میروید چون هرجایی بروید هیپچ فرقی نمیکند بازهم به جزشما کسی انجا نیست و دیگر از زندگی هیچ لذتی نمیبرید در اصل این ارتباطات و تجربه های شما با مردم است که به زندگیتان معنی میبخشد و به زندگی شما هدف میبخشد و این یعنی رابطه های شما بر بروی زندگیتان بسیار تاثیر میگذارد

در گذشته هم مطالعاتی انجام شده که هنوز این باورها و مطالعات در زندگی ما کارایی دارند مانند اینکه افرادی که تمرینات شکرگزاری را انجام میدهند روابط بهتری باهم از جمله  خانواده و دوستان و شریک زندگی خود دارند و این افراد دید بهتری به زندگی دارند

اگر روزی در یک رابطه شکایتی داشته باشید باید 10 موهبتی که گفته شد را برای ان رابطه بنویسید تا ان رابطه رشد کند و اما اگر برای ان رابطه 10 موهبت وجود نداشت یا کمتر بود اوضاع ان رابطه اصلا خوب نیست  و اخر به جدایی میرسد .

شما هرچه در زندگی و روابطتان از شکرگزاری استفاده کنید بطور شگفت انگیزی خواهید دید که چطور زندگیتان تغییر خواهد کرد و چیزهای خوب و شاد به زندگیتان راه پیدا میکند . این شکرگزاری در رابطه  ی شما به رابطه تان سروسامان میدهد خود شما نیز دستخوش تغییرات قرار میگیرید و این ویژگیهای خوبی که با شکرگزاری میتوانید بدست اورید این است ک مهربانتر و صبورتر  و … میشوید و در این زمان ناراحتی های کوچکی که در رابطه تان  وجود داشت را نمیبینید .

این تفکرات بسیار قوی هستند و زمانی که شما از کسی ایراد میگیرید به زندگی خودتان اسیب میزنید و به خودتان عذاب میدهید طبق قانون جذب  به هرچیزی ک فکرکنید و به زبان بیاورید به سمت شما جذب میشوند بخاطر همین است که  باید شکرگزار نعمتهای خوبی که دارید باشید و انها را به زبان بیاورید و از خداوند تشکر و قدر دانی کنید  شما باید اطرفیانتان را همانطوری ک هستند بخواهید و دوست داشته باشید و از انها بابت بودنشان قدر دانی کنید .

شکرگزاری گنجینه

 

تمرینات روز سوم  این است که افراد زندگیتان را همانگونه که هستند با  همان اخلاق و رفتاری که دارند دوست بدارید حتی اگر رابطه تان خوب است این تمرینات باعث میشود که رابطه تان خیلی بهتر و صمیمی تر شود و هر روز  ویژگی خوب و جدیدی در طرف مقابلتان پیدا کنید و با این کار رابطه تان قوی تر و بهتر میشود .

ابتدا چند نفر از نزدیکانتان را در نظر بگیرید افرادی که بهترینهای زندگی شما هستند و عکس هایشان را بردارید و شروع کنید که از چه رفتار و اخلاقشان خوشتان می اید بهترین خصوصیات اخلاقی را که دارند و میتوانید بابت این خصوصیات و اخلاق و رفتارها خوشحال و شکرگزار باشید چیست ؟

بعد از مدتی که فکر کردید عکسشان را در مقابلتان قرار دهید و روی کاغذ 5 ویژگی که ان شخص دارد و شما بابت ان شکرگزار هستید را بنویسید و به عکس نگاه کنید و هر مرتبه کلمه ی متشکرم را تکرار کنید و بعد نام شخص را بگویید و دلیل شکرگزاری و قدردانیتان را بنویسید  …. اسم شخص …. ازتو متشکرم بخاطر …..

 

مثال ؛ فاطمه ازتو متشکرم که همیشه در کنارم بودی و هستی یا برادرم ممنونم بخاطر اینکه همیشه و در همه لحظات زندگی پشتوانه ام بودی و از من حمایت کردیزمانی که لیست شما درباره  ان 3نفر به پایان رسید این تمرینات شگفت انگیز را هر روز ادامه دهید این تمرینات جادویی را میتوان برای تبدیل رابطه های معمولی خود به رابطه های ایده ال استفاده کرد شما میتوانید هر روز از این تمرینات استفاده کنید و رابطه خود را به رابطه ای فوق العاده تبدیل کنید .

تمریناتی برای رابطه فوق العاده با شکرگزاری

تمرینات شگفت انگیز شماره 3 ؛

1 مراحل یک تا سه تمرین شماره 1 را انجام دهید .

یک لیست کوچک از 10 موهبتی که دارید بنویسید .

توضیح دهید که چرا بخاطرش شکرگزار هستید .

و لیست را با صدای بلند برای خود بخوانید و درپایان هرمورد کلمه متشکرم را بارها تکرار کنید .

2 سه نفر از بهترینهای زندگی خود انتخاب کنید و عکس هرکدام را تهیه کنید .

3 عکس را درمقابلتان قرار دهید و 5ویژگی ک شما بخاطر داشتنش  در وجود ان شخص شکرگزار هسیتید را روی یک  کاغذ بنویسید .

4 جمله های خود را با کلمه شگفت انگیز متشکرم شروع کنید و دلیل تشکر از ان را بنویسید .

5 در طول روز نیز عکسها را نگاه کنید و به خصوصیات خوبشان فکر کنید و کلمه ی متشکرم را همراه با اسمشان تکرار کنید .

6 قبل از خواب سنگ جادویی را بردارید و بخاطر بهترین اتفاقی که ان روز برای شما افتاده شکرگزاری کنید .

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]