جلسه ۳ : اثبات قانون جذب از دیدگاه علم

در مقاله قبل به اثبات قانون جذب از طریق قرآن و احادیث پرداختیم . و این جلسه میخواهیم از نظر علمی قانون جذب را بررسی کنیم . اثبات قانون جذب با استفاده از نظریات استیون هاوکینگ و انیشتین اگر فکر می کنید که شما در جهانی مادی در حال زندگی هستید کاملا در اشتباهید . این موضوع را انیشتین برای اولین بار و سپس استیون هاوکینگ در ادامه نظریات به صورت کامل روشن کرد . شاید تعجب کنید که جهانی که ما در آن زندگی میکنیم به صورت انرژی و بسته های انرژی است . همانطور که انیشتین یک فرمول برای این...